Проблемна лабораторія географії ґрунтів і охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ-4)