Лабораторія фізико-хімічних методів дослідження в біології