Центр інформаційних технологій виконує наступні задачі:

•    розробка, впровадження і підтримка єдиної технологічної політики, сучасних інформаційних сервісів та телекомунікаційних технологій  в університеті;
•    забезпечення розвитку та функціонування корпоративної мережі університету та необхідних мережевих сервісів;
•    подальший розвиток інформаційної інфраструктури, у тому числі виконуючи науково-дослідні та інші роботи в області забезпечення інформаційними технологіями та ресурсами учбового процесу, наукової та адміністративно-господарчої діяльності університету, міжнародної діяльності в області інформаційних технологій та ресурсів;
•    формування пропозицій щодо планування кошторису університету стосовно потреб на інформаційні технології; 
•    вивчення  та аналіз потреб університету стосовно оновлення комп’ютерної техніки і програмного забезпечення;
•    технічна експертиза та участь в реалізації проектів, пов’язаних з комп’ютеризацією, інформатизацією та дистанційним навчанням, технічним забезпеченням учбового процесу; 
•    контроль за процесом створення, впровадження та використання в університеті інформаційних, автоматизованих та інформаційно-обчислюваних систем та мереж; 
•    забезпечення координації робіт в області використання апаратних, програмних та телекомунікаційних засобів, організація та контроль співпраці підрозділів університету зі сторонніми організаціями у сфері інформаційних технологій; 
•    організація сервісу засобів обчислювальної техніки із залученням спеціалізованих установ та взаємодія з підрядними організаціями; 
•    Здійснює контроль за технічною та проектною документацією (технічні завдання та умови) для заходів з використанням комп’ютерної техніки, розробкою та експлуатацією комп’ютерних мереж та систем; 
•    консультації співробітників університету з метою ефективного впровадження нових інформаційних технологій.