Для того, щоб визначити Вашу фізичну адресу вона же MAC адреса, Ви повинні переконань в наявності у вас мережевої карти. Можна зробити це двома способами: фізично перевірити її наявність в комп'ютері, або програмно.
 

Фізичний спосіб.

У Вашому ПК повинно знаходиться всередині такий пристрій, показаний на фотографії нижче


Мал. 1 Мережева карта

Позаду системного блоку комп'ютера мережева карта виглядає таким чином.

                                                          
Мал. 2,3 Виведення мережевої карти. Системний блок. Вигляд ззаду.

Після того, як Ви упевнилися в наявності у Вас мережевої карти, переходиться до визначення її параметрів програмно і визначенню MAC адреси.


Визначення MAC адреси в Windows XP

Пуск → Выполнить → cmd
або в англомовній Windows XP
Start → Run → cmd

У чорному вікні, що з'явилося, набираємо команду ipconfig /all

Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\Documents and Settings\User>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : sonic
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
        Порядок просмотра суффиксов DNS . : admin.onu
Подключение по локальной сети – Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . : admin.onu
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-6C-AA-D1-67
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.3.13
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.3.1
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.3.3
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.3.1
        Аренда получена . . . . . . . . . : 6 февраля 2007 г. 7:11:38
        Аренда истекает . . . . . . . . . : 6 февраля 2007 г. 17:11:38
C:\Documents and Settings\User>

Пункт опис Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC – це мережева карта, її необхідно указувати при реєстрації комп'ютера в мережі і пункт фізична адреса – це і є МАС адреса, яку також необхідно указувати в заявці на реєстрацію комп'ютера в мережі, але замість – ставити :, тобто виглядати він буде так 00:01:6C:AA:D1:67


Визначення МАС адреси в Windows 95/98

Пуск → Выполнить → WINIPCFG
або в англомовній Windows XP
Start → Run → WINIPCFG

З'явиться діалогове вікно програми WINIPCFG, у випадному списку якого потрібно вибрати Ethernet (а не PPP!) адаптер, а в полі Adapter Address дізнатися його MAC-адресу.


Category: F.A.Q.

← Як визначити мас-адресу