1. Звернення на списання починається з подання в ЦІТ заявки на ремонт техніки (подається тільки заявка), в якій перераховані інвентарні номери і повні найменування обладнання, яке підлягає списанню;
2. Заявка складається в 3-х примірниках (для ЦІТ, матеріального відділу, матеріально відповідальної особи) і доставляється матеріально відповідальною особою в ЦІТ. На примірнику заявки для матеріального відділу головним інженером ЦІТ робляться відмітки, що зі списку техніки не підлягає ремонту;
3. Акти про ремонтонепридатність списаного обладнання оформлюються і передаються в матеріальний відділ головним інженером ЦІТ;
4. Далі матеріальний відділ оформлює всі необхідні акти про списання ремонтонепридатної техніки з матеріально відповідальної особи; 
5. Несправна техніка здається на склад ОНУ за адресою: Щепкіна, 12 (господарське подвір'я). Терміни доставки обладнання узгоджуються з матеріальним відділом


Category: F.A.Q.

← Списання техніки